MAGNUSSON ORGELBYGGERI

Göteborg Cathedral Göteborg

Organ details

History

New organ: Olof Schwan, 1812-16
Rebuilt: Zacharias Pehr, 1824
Rebuilt: Gustaf Andersson, 1839-40
Rebuilt and enlarged: Marcussen & Søn, 1849
Rebuilt and enlarged: Marcussen & Søn, 1864-66
New organ, with older parts: Eskil Lundén, 1904
New organ, with older parts: A.Magnussons Orgelbyggeri AB, 1962

More info on orgeldatabas.gu.se

Multimedia library

Specification

HV (I)
C - g3
SV (II)
C - g3
BV (III)
C - g3
Pedal
C - f1
Kvintadena 16 
Principal 8 
Koppelflöjt 8 
Oktava 4 
Spetsflöjt 4 
Rörquint 2 2/3 
Oktava 2
Mollters 16/19 
Mixtur VI 
Trumpet 8 
Clairon 4
Harfenprincipal 8 
Rörflöjt 8 
Principal 4
Blockflöjt 4 
Nasard 2 2/3 
Waldflöjt 2 
Hålters 1 3/5 
Kvinta 1 1/3 
Septima 1 1/7 
Piccolo 1 
Cornette V 
Scharf IV 
Dulcian 16 
Rörskalmeja 8 
Tremolo
Swell
Trägedackt 8 
Rörflöjt 4 
Principal 2 
Täckflöjt 2 
Sifflöjt 1 1/3
Ters 4/5 
Cymbel II 
Krummhorn 8 
Regal 4 
Tremolo
Swell
Principal 16
Subbas 16
Oktava 8
Gedackt 8
Pommer 5 1/3 
Oktava 4
Rörpipa 4
Nachthorn 2
Mixtur IV
Fagott 32
Basun 16
Trumpet 8
Trumpet 4